Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Koncentracija raztopin

Zdaj že dobro poznamo raztopine in sestavo raztopin − masni delež. Večkrat v vsakdanjem življenju pa govorimo o koncentraciji. Slišimo o koncentraciji alkohola v krvi, koncentraciji ozona v zraku, o koncentraciji pesticidov v pitni vodi in še bi lahko naštevali. V tej enoti bomo torej spregovorili o koncentraciji, in sicer o množinski in masni koncentraciji, ki sta najpogostejša načina izražanja sestave neke raztopine.

Ponovitev

Dopolnite naslednje besedilo.

Enota za množino snovi je mol . En mol je tista množina snovi, ki vsebuje toliko gradnikov, kot je atomov v 12 g 12C. En mol katere koli snovi vsebuje 6,02 ·1023 delcev, to je Avogadrova konstanta, ki jo označimo z NA. Množino snovi izračunamo tako, da maso snovi delimo z molsko maso te snovi. Množina je enaka tudi številu delcev, ki ga delimo z Avogadrovo konstanto, ki ima enoto mol−1.

Koliko gramov tehta 1 mol ocetne kisline?

Izračunajte množino 5,85 g natrijevega klorida.

Koliko molekul je 100 mL vode, če je gostota vode 1,0 g/mL?

Koliko ionov imamo v 95,3 g magnezijevega diklorida?

<NAZAJ
>NAPREJ263/296