Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Osnovni laboratorijski pripomočki

V učni enoti boste spoznali osnovne laboratorijske pripomočke in njihovo uporabo.

Eksperimentalno delo izvajamo v laboratorijih. Le-ti so se skozi čas spreminjali v luči razvoja znanosti, v zadnjem času pa tudi glede zahtev za zagotavljanje varnega eksperimentalnega dela.

Moderen raziskovani laboratorij
Laboratorij iz 18. stoletja, kakršnega so pri svojem delu najbrž uporabljali A. Lavoisier in njegovi sodobniki

Glede na naravo eksperimentalnega dela poznamo šolske in raziskovalne laboratorije. Šolski laboratoriji so prilagojeni za izvajanje učnega procesa, v katerem mladi eksperimentatorji razvijajo laboratorijske spretnosti in tehnike. Raziskovalne laboratorije pa delimo na: sintezne, analizne, instrumentalne, biokemijske, mikrobiološke, radiološke itd. Delu v laboratoriju je prilagojena oprema, tako ločimo med osnovno opremo in dodatno opremo, ki je odvisna od specifičnosti področja raziskovalnega dela.

Kemijski inventar

Pri delu v laboratoriju uporabljamo laboratorijske pripomočke. Za raztapljanje snovi, segrevanje raztopin in izvajanje kemijskih reakcij v raztopinah v laboratoriju uporabljamo različne steklene pripomočke, npr. epruvete, bučke, čaše in erlenmajerice.

 

Epruveta
Bučka
Čaša
Erlenmajerica

 

 

Opomba: Velikost pripomočkov na slikah ne odraža dejanskih razmerij velikosti.

<NAZAJ
>NAPREJ10/296