Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Elektronska konfiguracija

V tej enoti boste bolj podrobno spoznali elektronsko ovojnico. Seznanili se boste s pojmi lupina, podlupina in orbitala. Znali boste zapisati elektronsko konfiguracijo (razporeditev elektronov) atomov in ionov reprezentativnih elementov.

Ena od najbolj znanih turističnih atrakcij v Bruslju je Atomium. Devet krogel v tej konstrukciji predstavlja atome železa. Vsaka krogla ima premer 18 m, celotna konstrukcija pa je velika 102 m. Krogle so povezane s cevmi, v katerih so tekoče stopnice.

Atom je sestavljen iz atomskega jedra in elektronske ovojnice. V atomskem jedru so pozitivni protoni in nevtralni nevtroni, v elektronski ovojnici pa se z veliko hitrostjo gibljejo elektroni.

Razberemo lahko, da sta na prikazani znamki, dva elektrona, ki se gibljeta po "tirnicah". Iz tega lahko sklepamo, da sta v jedru tudi dva protona oziroma, da ima ta element vrstno število 2. Ta element je helij. Na sliki so v jedru upodobljene štiri krogle. Torej je masno število 4, v jedru so štirje delci - dva protona in dva nevtrona.

Razumevanje zgradbe atoma je v 20. stoletju močno napredovalo. Danes vemo, da se elektroni ne gibljejo po tirnicah, čeprav je tovrsten zapis zaradi nazornosti na mnogih upodobitvah atoma. O elektronski ovojnici tudi vemo bistveno več kot le število elektronov v njej.

Ponovitev

Preverite, ali poznate nekaj osnovnih dejstev o elektronih oziroma elektronski ovojnici. Dopolnite besedilo.

Elektronska ovojnica je prostor okoli jedra, v katerem se z veliko hitrostjo gibljejo elektroni . Elektronsko ovojnico lahko razdelimo na elektronske lupine . Elektronska lupina je področje elektronske ovojnice, v kateri imajo elektroni podobno energijo . V prvi lupini sta lahko le dva elektrona, v drugi lupini pa je lahko največ 8 (vpišite številko) elektronov. Element, ki ima v prvi lupini 2 elektrona, v drugi lupini pa 7 elektronov, ima simbol F in ime fluor .

Katera trditev o elektronski ovojnici je pravilna?

<NAZAJ
>NAPREJ45/296