Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Alkalijske kovine

Spoznali boste kemijske in fizikalne lastnosti elementov 1. skupine periodnega sistema, ki jih imenujemo alkalijske kovine. Reaktivnost teh elementov bo ponazorjena z njihovimi reakcijami z vodo, kisikom in halogeni. Za alkalijske kovine so značilne plamenske reakcije, s katerimi jih lahko dokazujemo.

Ponovitev

  Alkalijske kovine

Preberite spodnje besedilo in dopolnite manjkajoče besede.

Elementi 1. skupine so zelo reaktivne kovine . V naravi so zaradi svoje reaktivnosti le v obliki spojin .


Lastnost
Li
Na K
Rb Cs Fr
Vrstno število
3 11 19
37 55 87
Elektronska konfiguracija [He]2s1 [Ne]3s1 [Ar]4s1 [Kr]5s1 [Xe]6s1 [Rn]7s1
Ionizacijska energija (kJ/mol) 519 494 418 402 376 380
Tališče (°C)
181 98 64 39 28 27
Vrelišče (°C)
1340 881 754 696 708 677
  Alkalijske kovine imajo nizka tališča in vrelišča. Tališča se po skupini navzdol znižujejo. Cezij se tali že pri 28 °C.  

Preberite spodnje besedilo in dopolnite manjkajoče besede.

Atomi alkalijskih kovin imajo en valenčni elektron. Ionizacijska energija za odstranitev tega elektrona pada po skupini navzdol. 
<NAZAJ
>NAPREJ231/296