Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Osnovni delci v atomu

Atom je zgrajen iz jedra, okoli jedra pa je elektronska ovojnica. V jedru so pozitivni protoni in nevtralni nevtroni. V elektronski ovojnici se z veliko hitrostjo gibljejo negativni elektroni.

Protoni in nevtroni imajo bistveno večjo maso kot elektroni, zato je skoraj vsa masa atoma zbrana v njegovem jedru.

Oglejmo si skico atoma litija.

V osrednjem delu atoma je jedro, v njem so trije pozitivni protoni in štirje nevtralni nevtroni. Okoli jedra je prostor, ki ga imenujemo elektronska ovojnica. V njej so trije negativni elektroni.

Prikazana skica je sicer pregledna, a ne predstavlja ustreznega razmerja med velikostjo jedra in atoma. Jedro bi moralo biti prikazano bistveno manjše − jedro je približno 100.000-krat manjše kakor atom.

Naboj atoma

Naboja protona in elektrona sta enako velika, a nasprotna po predznaku. Katera bistvena značilnost zgradbe atoma omogoča, da je atom navzven električno nevtralen?

Mase delcev v atomu

Masa protona je 1,6726·10−24 g, masa nevtrona je 1,6749·10−24 g, masa elektrona pa 0,00091094·10−24 g.

Razvrstite navedene delce po masi od najlažjega do najtežjega.

Razvrstitev po masi: elektron < proton < nevtron

Dopolnite besedilo. Masi protona in nevtrona sta skoraj enaki . Masa protona pa je (izračunajte in vpišite zaokroženo štirimestno število) 1836 -krat večja kakor masa elektrona.

<NAZAJ
>NAPREJ35/296