Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Topnost

V določeni količini topila se lahko pri določeni temperaturi raztopi samo določena količina topljenca.  

V 100 mL vode se pri 20 °C raztopi približno 36 g natrijevega klorida.

Nasičena raztopina je raztopina, v kateri je pri dani temperaturi raztopljena največja množina topljenca.

Topnost neke snovi nam pove, koliko gramov te snovi se raztopi pri dani temperaturi v 100 g topila, da dobimo nasičeno raztopino.

Topnost snovi je odvisna od temperature. Večina snovi se pri višjih temperaturah bolje raztaplja.

Oglejte si graf in krivulje topnosti različnih soli ter dopolnite besedilo. Manjkajoče besede izberite med navedenimi v oklepaju.

Graf prikazuje odvisnost topnosti snovi od temperature

Topnost  (večine/nekaterih) večine snovi s temperaturo narašča. Pri 20 °C se v 100 g vode raztaplja največ (kalijevega jodida/srebrovega nitrata) srebrovega nitrata . Topnost (nekaterih/večine) nekaterih   snovi se s temperaturo manjša. Primer take snovi je (natrijev klorid/litijev sulfat) litijev sulfat . Na grafu vidimo, da se pri 40 °C v 100 g vode raztaplja (100/80) 100 g natrijevega nitrata. V 300 g vode bi se pri isti temperaturi raztopilo (3/4) 3 -krat več natrijevega nitrata.
JXUwMDJlJXUwMDEzJXUwMTY4JXUwMTY0JXUwMDA3JXUwMDBi JXUwMDM2JXUwMDBiJXUwMDBlJXUwMDBhJXUwMDE1JXUwMDExJXUwMDE3JXUwMDFiJXUwMDAx JXUwMDJiJXUwMDA2JXUwMDE5JXUwMDBhJXUwMDA3JXUwMDE1 JXUwMDY5JXUwMDAxJXUwMDAw JXUwMDZi

Topnost katere soli se s temperaturo bistveno ne spreminja (vstavi formulo)? NaCl    JXUwMDE2JXUwMDJmJXUwMDIyJXUwMD

Koncentrirana raztopina je tista raztopina, ki vsebuje veliko topljenca in malo topila.

Razredčena raztopina pa je raztopina, ki vsebuje veliko topila in malo topljenca.

Kako pospešimo proces raztapljanja?

Manjši delci trdnih snovi se hitreje raztapljajo kot večji, saj je površina topljenca, ki pride v stik s topilom, večja. Če želimo proces raztapljanja pospešiti, trdne delce topljenca zdrobimo.

Proces raztapljanja lahko pospešimo tudi z mešanjem, ker tako delci topljenca pridejo hitreje v stik z novimi molekulami topila.

 

<NAZAJ
>NAPREJ237/264