Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
20.

Oglejte si krivuljo topnosti amonijevega nitrata in odgovorite na spodnja vprašanja.

Koliko gramov amonijevega nitrata se raztopi v 100 g vode pri temperaturi 40 °C? 300 g

V 100 g vode želimo raztopiti 420 g amonijevega nitrata. Na katero temperaturo moramo segreti vodo, da se raztopi vsa sol in da dobimo nasičeno raztopino? 60 oC

V 100 g vode s temperaturo 35 °C damo 240 g amonijevega nitrata. Ali se bo raztopila vsa sol (da/ne)? da

Nejc je želel raztopiti 1 kg amonijevega nitrata. Koliko gramov vode s temperaturo 70 °C potrebuje, da dobi nasičeno raztopino? 200 g

V 50 g vode s temperaturo 20 °C je Mojca dala 180 g amonijevega nitrata. Ali se je vsa sol raztopila (da/ne)?  ne

21.

Oglejte si graf topnosti snovi v odvisnosti od temperature in odgovorite na spodnja vprašanja.

Kakšno odvisnost med topnostjo in temperaturo lahko ugotovimo na osnovi grafa? Topnost večine snovi s temperaturo (narašča/pada) narašča .

Za katero snov to pravilo ne velja (poimenujte snov)?  cerijev sulfat

Koliko gramov kalijevega nitrata se pri 90 °C raztopi v 100 g vode? 220 g

Nejc je nalil v čašo 500 mL vode s temperaturo 40 °C. Koliko gramov kalijevega bromida mora dodati, da bo dobil nasičeno raztopino? 400 g

<NAZAJ
>NAPREJ246/264