Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Masna koncentracija

Količino topljenca v raztopini lahko podamo tudi kot maso raztopljenega topljenca v določeni prostornini raztopine.

To je masna koncentracija raztopine - γ. Enota je g L−1.

$$\gamma\text{(topljenca)}=\frac{m\text{(topljenca)}}{V\text{(raztopine)}}$$

Izračunajmo masno koncentracijo raztopine, ki jo dobimo tako, da raztopimo 20,0 g kuhinjske soli v vodi. Prostornina nastale raztopine je 270 mL. 

1. Izpišimo znane podatke:

m(NaCl) = 20,0 g

V(razt.) = 270 mL = 0,270 L

2. Uporabimo enačbo za izračun masne koncentracije:

$$\gamma\text{(topljenca)}=\frac{m\text{(topljenca)}}{V\text{(raztopine)}}$$

$$\gamma\text{(NaCl)}=\frac{m\text{(NaCl)}}{V\text{(raztopine)}}=\frac{\text{20,0 g}}{\text{0,270 L}}=\text{74,0 g L}^{-1}$$

3. Izračunali smo, da je masna koncentracija natrijevega klorida v raztopini 74,0 g L−1.

Fiziološka raztopina, ki se uporablja v medicini, je 0,9-% raztopina natrijevega klorida v vodi. Uporablja se za nadomeščanje izgubljene vode in natrijevega klorida v telesu, na primer pri krvavitvah, dehidraciji, pa tudi pri izpiranju ran in telesnih votlin ter za obkladke.

 

Izračunajte, koliko gramov NaCl je v 500 g te raztopine?

V 500 g raztopine je 4,5 g NaCl.

4,5 g NaCl raztopimo v vodi, tako da je volumen nastale raztopine 500 mL. Izračunajte masno koncentracijo nastale raztopine.

Masna koncentracija nastale raztopine je 9,0 g/L.

Raztopina glukoze (C6H12O6), ki jo v medicini uporabljajo za infuzijo, je 5-odstotna. Masna koncentracija je 50,0 g/L. Izračunajte, koliko gramov glukoze je raztopljene v 200 mL te raztopine?

Odgovor: m(C6H12O6) = 10,0 g
<NAZAJ
>NAPREJ240/264