Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Masni delež

Spoznali smo, da dobimo raztopino tako, da topljenec raztopimo v topilu. Torej je masa raztopine enaka vsoti mas topljenca in topila.

$$m\text{(raztopine)}=m\text{(topljenca)} + m\text{(topila)}$$

Sestavo raztopine podajamo različno: z deleži, koncentracijo ali z razmerjem.

Največkrat se srečamo z masnim deležem, ki ga označimo z w.

$$w\text{(topljenca)}=\frac{m\text{(topljenca)}}{m\text{(raztopine)}}$$

Masni delež topljenca nam pove, kolikšen delež celotne raztopine predstavlja masa topljenca. Je brez enote. Vrednost masnega deleža je med 0 in 1. Včasih ga izražamo v odstotkih. Takrat je njegova vrednost med 0 in 100 %. Govorimo o masnem deležu v odstotkih ali odstotni raztopini.

$$\text{masni delež v odstotkih} = w\text{(topljenca)} \cdot 100 \text{ %}$$

Izračunajmo masni delež natrijevega klorida (NaCl) v raztopini, če 40 g natrijevega klorida raztopimo v 180 g vode.

1. Izpišimo znane podatke:

masa topljenca = masa natrijevega klorida = m(NaCl) = 40 g

masa topila = masa vode = m(H2O) = 180 g

2. Izračunajmo maso raztopine:

m(raztopine) = m(topljenca) + m(topila) 

m(raztopine) = masa natrijevega klorida + masa vode

m(raztopine) = 40 g + 180 g = 220 g

3. Uporabimo enačbo za izračun masnega deleža topljenca:

$$w\text{(topljenca)}=\frac{m\text{(topljenca)}}{m\text{(raztopine)}}=\frac{\text{40 g}}{\text{220 g}}=\text{0,18}$$

w(NaCl) = 0,18

Izračunali smo, da je masni delež natrijevega klorida v raztopini 0,18 .

Raztopina je 18 %.

<NAZAJ
>NAPREJ238/264