Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Kemijsko opredelimo pravo raztopino kot homogeno zmes topila in topljenca s spremenljivim razmerjem komponent. Snov, ki se raztaplja v neki drugi snovi, imenujemo topljenec, snov, ki to snov topi, pa topilo. Po navadi je topila več kot topljenca. Masa raztopine je enaka vsoti mas topljenca in topila.

$$m\text{(raztopine)}=m\text{(topljenca)} + m\text{(topila)}$$

Masni delež topljenca nam pove, kolikšen delež celotne raztopine predstavlja masa topljenca. Je brez enote, njegova vrednost pa je med 0 in 1.

$$w\text{(topljenca)}=\frac{m\text{(topljenca)}}{m\text{(raztopine)}}$$

Včasih ga izražamo v odstotkih. Takrat je njegova vrednost med 0 in 100 %. Govorimo o odstotni raztopini.

$$\text{masni delež v odstotkih} = w\text{(topljenca)} \cdot 100 \text{ %}$$

Količino topljenca v raztopini lahko podamo tudi kot maso raztopljenega topljenca v določeni prostornini raztopine. To je masna koncentracija raztopine.


$$\gamma\text{(topljenca)}=\frac{m\text{(topljenca)}}{V\text{(raztopine)}}$$

V določeni količini topila se pri določeni temperaturi raztopi samo določena količina topljenca. Raztopina, v kateri je pri dani temperaturi raztopljena največja možna količina topljenca, je nasičena raztopina.

Topnost nam pove, koliko gramov snovi se pri dani temperaturi raztopi v 100 g topila, da dobimo nasičeno raztopino.

<NAZAJ
>NAPREJ241/264