Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Priprava raztopine z masnim deležem

Masni delež je kvocient (količnik) med maso topljenca in maso raztopine. Za pripravo take raztopine potrebujemo tehtnico in merilni valj. Prej moramo narediti izračun. Poglejmo primer.

Pripraviti želimo 200 g raztopine, ki bo vsebovala toliko NaCl (topljenca), da bo masni delež topljenca v raztopini 0,35.

1. Izračunamo maso topljenca (NaCl), ki jo moramo zatehtati:

m(NaCl) = w(NaCl) · m(raztopine)

m(NaCl) = 0,35 · 200 g = 70 g

Zatehtati moramo 70 g NaCl.

2. Izračunajmo maso vode, ki jo moramo dodati 70 g NaCl.

m(vode) = m(raztopine) − m(NaCl)

m(vode) = 200 g − 70 g = 130 g

Ker je gostota vode približno enaka 1 g/mL, je 130 g hkrati 130 mL vode.

3. 70 g NaCl v čaši dodamo 130 mL vode, ki smo jo izmerili z merilnim valjem, in tako dobimo 200 g raztopine NaCl.

Primer priprave raztopine si poglejmo še na spodnji animaciji.

Koliko odstotna je raztopina, ki je nastala?

Nastala raztopina je 35 -odstotna.

<NAZAJ
>NAPREJ239/264