Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Začetke stavkov v levem stolpcu povežite z ustreznimi zaključki stavkov iz stolpca na desni strani.

Masa raztopine
je enaka vsoti mas topljenca in topila.
Masni delež topljenca
nam pove, kolikšen delež celotne raztopine predstavlja masa topljenca.
Topnost snovi
je odvisna od temperature.
Nasičena raztopina
je raztopina, v kateri je pri dani temperaturi raztopljena največja množina topljenca.
Raztopina soli v vodi
je primer raztopine, kjer je trdna snov raztopljena v tekoči.
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ242/264