Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
14.

25 g sladkorja raztopimo v 180 g vode. Izračunajte maso raztopine in masni delež sladkorja v raztopini.

Masa raztopine je: 205 g

Masni delež sladkorja v raztopini je: 0,12

15.

Izračunajte, koliko gramov glukoze je raztopljene v 1000 g 12-odstotne raztopine.

16.

Izračunajte maso raztopine natrijevega hidroksida (NaOH), ki jo lahko dobimo iz 200 g trdnega NaOH, če mora biti raztopina 2-odstotna.

17.

Ovrednotite spodnjo trditev.

Masna koncentracija nam pove, koliko gramov topljenca je raztopljenega v enem litru topila.

Drži. Ne drži.
18.

400 g raztopine klorovodikove kisline, ki je 25-odstotna, dolijemo še 50 g vode.
Odgovorite na spodnja vprašanja.

Masa začetne raztopine (preden dodamo še 50 g vode) je 400 g.

Masa končne raztopine je 450 g.

V začetni raztopini lahko izračunamo maso topljenca. Ta je 100 g.

Količina topljenca se med razredčevanjem ni spremenila. Koncentracija končne raztopine je zato 22 -odstotna.

19.

100 g barijevega klorida (BaCl2) raztopimo v 200 mL vode. Izračunajte masni delež barijevega klorida, če je gostota vode 1 g/mL.

<NAZAJ
>NAPREJ245/264