Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Na submikro ravni si oglejmo delce, prisotne v vodni raztopini HCl. 

Dopolnite legendo (z besedami).

kloridni ion
oksonijev ion
molekula vode
2.

Ovrednotite spodnjo trditev.

Kisline, pri katerih v vodi vse molekule razpadejo na ione, so šibke kisline.

Drži. Ne drži.
3.

Izberite pravilno trditev.

4.

Snovi, s katerimi lahko ugotavljamo, ali je neka vodna raztopina snovi kisla ali bazična, uvrščamo med indikatorje.
Izberite pravilno trditev.

<NAZAJ
>NAPREJ255/264