Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
24.

Ustrezno povežite med seboj.

m(raztopine) =
$_{m\text{(topljenca)}+m\text{(topila)}}$
w(topljenca) =
$\frac{m\text{(topljenca)}}{m\text{(raztopine)}}$
odstotna raztopina =
$_{w\text{(topljenca)} \cdot 100\text{( %)}}$ 
γ(topljenca) =
$\frac{m\text{(topljenca)}}{V\text{(raztopine)}}$
Število napačnih: 0
25.

Dopolnite spodnje besedilo. Izbirate lahko med besedama veliko in majhno.

Koncentrirana raztopina je tista raztopina, ki vsebuje veliko količino topljenca in majhno količino topila.

Razredčena raztopina pa je raztopina, ki vsebuje veliko količino topila in majhno količino topljenca.

26.

20 g sladkorja smo raztopili v 180 g vode. Odgovorite na naslednja vprašanja.

Katera snov je topljenec? sladkor

Katera snov je topilo? voda

Kolikšna je masa raztopine?  200 g

Kolikšen je masni delež topljenca v raztopini? 0,10

27.

Raztopina glukoze (C6H12O6), ki jo v medicini uporabljajo za infuzijo, je 5-odstotna.
Izračunajte, koliko gramov glukoze je raztopljene v 250 g te raztopine?

 

V 250 g te raztopine je raztopljenih 12,5 g glukoze.
28.

Dopolnite spodnje besedilo.

Nasičena raztopina je raztopina, v kateri je pri dani temperaturi raztopljena največja množina topljenca.
<NAZAJ
>NAPREJ260/264