Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
10.

Povežite raztopine v desnem stolpcu z ustreznimi kemijskimi formulami.

HCl(aq)
vodna raztopina klorovodikove kisline
NH3(aq)
vodna raztopina amonijaka
NaOH(aq)
vodna raztopina natrijevega hidroksida
CH3COOH(aq)
vodna raztopina ocetne kisline
Število napačnih: 0
11.

Katera od navedenih formul ni formula kisline?

12.

Oglejte si spodnje modele in dopolnite tabelo z imeni in kemijskimi formulami spojin, ki jih modeli predstavljajo.

Model A</sub> Model  B</sub> Model C</sub>
13.
Model
Ime kisline
Kemijska formula
A
dušikova kislina
HNO3
B
fosforjeva kislina
H3PO4
C
žveplova kislina
H2SO4
14.

Kemijska formula spojine, ki jo predstavlja spodnji model, je H2CO3. Ovrednotite naslednjo trditev.


V vodni raztopini te spojine so hidroksidni ioni.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ257/264