Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
29.

V čaši imamo 38-% raztopino sladkorja v vodi. Izberite pravilno trditev.

30.

Preberite spodnje besedilo in dopolnite manjkajoče besede.

Topnost neke snovi nam pove, koliko gramov te snovi se raztopi pri dani temperaturi v 100 g topila, da dobimo nasičeno raztopino.
31.

Topnost natrijevega klorida, NaCl, je pri 20 °C 36,5 g NaCl/100 g H2O. Koliko gramov NaCl moramo raztopiti v 300 g vode, da dobimo nasičeno raztopino soli pri tej temperaturi?

V 300 g vode moramo raztopiti 109,5 g NaCl.
32.

Na voljo imamo 45 g KOH.
Koliko gramov 9-odstotne raztopine lahko pripravimo?

Pripravimo lahko 500 g raztopine.
33.

V čaši imamo 25-odstotno raztopino kuhinjske soli. V njej je raztopljene 40 g soli.

Kolikšna je masa raztopine?

34.

Koliko gramov kuhinjske soli je raztopljene v 300 g 15-odstotne raztopine soli?

35.

Zmešamo 16 g kuhinjske soli in 112 g vode.

Izberite pravilno trditev.

<NAZAJ
>NAPREJ261/264