Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
19.

Kisline so snovi, ki oddajajo protone. V kislih vodnih raztopinah so prisotni oksonijevi ioni H3O+. Dopolnite enačbe, ki ponazarjajo spremembe v vodnih raztopinah kislin.

HCl (aq) + H2O(l) $\rightarrow$ H3O+ (aq) + Cl(aq)

HNO3(aq) + H2O (l) $\rightarrow$ H3O+(aq) + NO3 (aq)

HBr (aq) + H2O(l) $\rightarrow$ H3O+(aq) + Br(aq)
20.

Baze so snovi, ki sprejemajo protone. V vodnih raztopinah baz so prisotni hidroksidni ioni, ki jih zapišemo s formulo OH. Dopolnite sheme, ki ponazarjajo raztapljanje kovinskih hidroksidov v vodi.

NaOH(s) 
$\overset{\rm{H_2O}}{\longrightarrow}$
  Na+(aq)
+
  OH- (aq)
KOH (s)
$\overset{\rm{H_2O}}{\longrightarrow}$    K+ (aq)
+
  OH- (aq) 
Ca(OH)2 (s) $\overset{\rm{H_2O}}{\longrightarrow}$   Ca2+(aq)
 +   2 OH- (aq)
21.

Masa raztopine je enaka vsoti mas topila in topljenca. Katera enačba ustreza omenjeni trditvi?

22.

Sestavo raztopine lahko podamo z masnim deležem.
Izberite pravilno trditev.

23.

Masni delež natrijevega klorida v raztopini je 0,23.

Koliko odstotna je raztopina?

Raztopina je 23 -odstotna.
<NAZAJ
>NAPREJ259/264