Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
5.

Dopolnite spodnjo tabelo.
V prvo vrstico tabele na ustrezna mesta prenesite posamezne modele spojin. Drugo vrstico ustrezno dopolnite z besedno enačbo, tretjo pa s simbolno enačbo.
Elementi, ki jih lahko premikate, so nad tabelo in pod njo.

6.

Ovrednotite spodnjo trditev.

V vodni raztopini amonijaka prevladujejo molekule amonijaka, ker le malo molekul amonijaka razpade na ione. Pravimo, da je vodna raztopina amonijaka močna baza.

Drži. Ne drži.
7.

Izberite pravilno trditev.

8.
Za ugotavljanje kislosti oz. bazičnosti vodnih raztopin lahko uporabimo nekatere snovi, ki lahko spreminjajo svojo barvo v odvisnosti od kislosti oz. bazičnosti okolja. 

Snovi, s katerimi lahko ugotavljamo, ali je neka vodna raztopina snovi kisla ali bazična, uvrščamo med indikatorje .

Rdeče zelje vsebuje veliko različnih barvil, ki jih imenujemo antociani . Ta so v vodi topna in se
- v zelo kislih vodnih raztopinah obarvajo rdeče ,
- v nevtralnih vijoličasto in
- v zelo bazičnih vodnih raztopinah zeleno rumeno.

9.
Vodni raztopini limonovega soka smo dodali barvilo iz rdečega zelja.

Raztopina se obarva rdeče .

<NAZAJ
>NAPREJ256/264