Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
15.

Oglejte si model molekule in izberite trditev, ki NI pravilna.

16.

Nekateri nekovinski oksidi v zraku reagirajo z zračno vlago, pri čemer nastanejo vodne raztopine kislin. Spodnjo tabelo dopolnite z imeni kislin, ki nastanejo pri reakciji navedenih oksidov z vodo.

Nekovinski oksid
Nastala kislina
SO3
žveplova kislina
CO2
ogljikova kislina
NO2
dušikova kislina
17.

Pri poimenovanju kislin pogosto uporabljamo domača oz. trivialna imena. Povežite IUPAC-imena kislin z njihovimi trivialnimi imeni. Pomagajte si s svetovnim spletom.

etanojska kislina
ocetna kislina
metanojska kislina
mravljinčna kislina
2-hidroksi propanojska kislina
mlečna kislina
Število napačnih: 0
18.

V vodnih raztopinah kovinskih hidroksidov so prisotni hidroksidni ioni OH, zato so vodne raztopine kovinskih hidroksidov bazične. Spodnjo tabelo dopolnite z imeni hidroksidov.

Kemijska formula hidroksida
Kemijsko ime
NaOH
natrijev hidroksid
KOH
kalijev hidroksid
Ca(OH)2
kalcijev hidroksid
Mg(OH)2
magnezijev hidroksid
<NAZAJ
>NAPREJ258/264