Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Alkalijske kovine

Alkalijske kovine so elementi I. skupine periodnega sistema. To pomeni, da imajo vsi elementi te skupine v zunanji lupini en sam valenčni elektron. Atomi so bolj stabilni, kadar imajo zunanjo lupino popolnoma zapolnjeno z elektroni. Zato atomi I. skupine v kemijskih reakcijah oddajo valenčni elektron, s čimer dosežejo stabilnost žlahtnih plinov. Ti elementi so zelo reaktivni.

Spodaj sta predstavljena modela atomov elementov I. skupine, litija in natrija. Jedro predstavlja siva kroglica v sredini. Okoli jedra so po lupinah razporejeni elektroni. Elektrone predstavljajo modre kroglice. Ugotovite, koliko valenčnih elektronov ima vsak atom.

Model atoma litija
Model atoma natrija

Kje v periodnem sistemu najdemo I. skupino elementov?

I. skupino (po novem tudi 1. skupino) elementov (alkalijske kovine) najdemo v prvem stolpcu na levi strani periodnega sistema.

Koliko valenčnih elektronov imajo alkalijske kovine?

Ovrednotite trditev: Vsi elementi I. skupine periodnega sistema imajo enako število valenčnih elektronov?

Drži. Ne drži.

Ovrednotite trditev: Kemijske reakcije, v katerih sodelujejo alkalijske kovine, so počasne, saj so kovine I. skupine zelo nereaktivne.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ166/264