Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Reaktivnost alkalijskih kovin

Vsi atomi elementov I. skupine imajo v zunanji lupini en sam valenčni elektron. Energijsko ugodneje je, da elementi I. skupine v kemijski reakciji valenčni elektron oddajo, kot da jih 7 sprejmejo od drugod.

Elementi I. skupine burno reagirajo z vodo, zato jih hranimo v reagenčnih steklenicah, potopljene v petroleju. Če primerjamo reaktivnost kalija, natrija in litija z vodo, opazimo, da najbolj burno reagira kalij, reakcija z natrijem je manj burna in še manj z litijem. Ugotovimo, da reaktivnost alkalijskih elementov po skupini navzdol narašča.

Primer

Natrij z vodo burno reagira, pri čemer element šviga po gladini vode, slišimo pa tudi značilno šumenje. Poteče kemijska reakcija, katere produkta sta raztopina natrijevega hidroksida in plin vodik.

natrij + voda → natrijev hidroksid + vodik
2Na + 2H2O → 2NaOH + H2  

Alkalijske kovine z vodo burno reagirajo

Med alkalijske kovine uvrščamo litij (Li), natrij (Na),
kalij (K), rubidij (Rb), cezij (Cs) in francij (Fr), ki pa
je radioaktivni element. To so mehke kovine, ki so
zelo reaktivne in imajo nizko gostoto.

Na desni strani je izrez I. skupine (alkalijskih kovin)
iz periodnega sistema. V polja vpišite simbole elementov.

 

 

3 Li
11 Na
19 K
37 Rb
55 Cs

Plamenske reakcije

Če alkalijskim spojinam dodamo alkohol in ga prižgemo, vidimo plamene različnih barv. Takim poskusom pravimo plamenske reakcije. Alkalijske kovine niso edine, ki gorijo z obarvanim plamenom. Tudi kalcij (Ca), stroncij (Sr) in barij (Ba) imajo obarvane plamene. Spojine s temi elementi uporabljamo za pripravo različno obarvanih ognjemetov.

<NAZAJ
>NAPREJ167/264