Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zemeljskoalkalijske kovine

Elementi II. skupine periodnega sistema imajo v zunanji lupini dva valenčna elektrona. Da bi dosegli polno zasedeno zunanjo lupino in s tem večjo stabilnost, elementi II. skupine oddajo oba valenčna elektrona. Po reaktivnosti so takoj za elementi I. skupine. Elemente II. skupine imenujemo zemeljskoalkalijske kovine.

Spodaj sta predstavljena modela atomov elementov 2. skupine, berilija in magnezija. Jedro predstavlja siva kroglica v sredini. Okoli jedra so po lupinah razporejeni elektroni. Elektrone predstavljajo modre kroglice. Ugotovite, koliko valenčnih elektronov ima vsak atom.

Model atoma berilija

Model atoma magnezija

Vsi atomi elementov 2. skupine imajo v zunanji lupini 2 valenčna elektrona.

Kje v periodnem sistemu najdemo II. skupino elementov?


Zemeljskoalkalijske kovine (elementi II. skupine, tudi 2. skupine) so na levi strani periodnega sistema elementov v drugem stolpcu.

Ovrednotite trditev: Zemeljskoalkalijske kovine ne prevajajo električnega toka.

Drži. Ne drži.

Koliko valenčnih elektronov imajo atomi zemeljskoalkalijskih kovin?

<NAZAJ
>NAPREJ169/264