Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Spoznali smo skupino elementov s kovinskimi lastnostmi (dobra kovnost, dobra električna prevodnost, dobro prevajanje toplote, visoko vrelišče in tališče). Te lastnosti so najbolj značilne za kovine v osrednjem delu periodnega sistema − rečemo jim prehodne kovine.

Elementi I. skupine, alkalijske kovine, imajo en valenčni elektron, zaradi česar so zelo reaktivni in z vodo burno reagirajo.

Elementi II. skupine, zemeljskoalkalijske kovine, imajo dva valenčna elektrona, zaradi česar so po reaktivnosti takoj za elementi I. skupine.

Vedeli smo že, da so elementi v periodnem sistemu razporejeni glede na svojo atomsko zgradbo, zdaj pa smo spoznali tudi to, da število elektronov v zunanji lupini vpliva na reaktivnost elementov. V naslednji enoti se bomo seznanili tudi z lastnostmi skupine elementov, ki so zelo nereaktivni. Spoznali smo tudi, kaj je trda voda in zakaj se med kraji razlikuje.

Ovrednotite trditev: Alkalijske kovine so bolj reaktivne kot zemeljskoalkalijske kovine.

Drži. Ne drži.

Ovrednotite trditev: Kalij z vodo reagira bolj burno kot litij.

Drži. Ne drži.

Ovrednotite trditev: Natrij z vodo reagira bolj burno kot cezij.

Drži. Ne drži.

Voda je na različnih krajih različno trda. Kateri dejavnik najbolj vpliva na njeno trdoto?

Določite, koliko valenčih elektronov imajo atomi elementov posamezne skupine periodnega sistema.

Alkalijske kovine
En valenčni el.
Zemeljskoalkalijske kovine
Dva valenčna el.
Število napačnih: 0

Kaj imamo v mislih, kadar govorimo o kromiranju?

<NAZAJ
>NAPREJ173/264