Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Uporaba zemeljskoalkalijskih kovin

Magnezij in kalcij sta sestavni del živih organizmov in imata pomembno vlogo pri njihovem delovanju. Njuni ioni vplivajo na delovanje nekaterih procesov v celicah. Magnezij najdemo v encimih, kalcij pa ima ključno vlogo pri trdnosti kosti. Stroncij uporabljamo za utrjevanje zobne sklenine.

Med zemeljskoalkalijske kovine uvrščamo berilij (Be),
magnezij (Mg), kalcij (Ca), stroncij (Sr), barij (Ba)
in radij (Ra), ki pa je radioaktiven element.

Na desni strani je izrez II. skupine periodnega
sistema. V polja vpišite simbole za posamezne
elemente.

 

4 Be
12 Mg
20 Ca
38 Sr
56 Ba

Ovrednotite trditev: Zemeljskoalkalijske kovine so z vodo bolj reaktivne kot alkalijske kovine.

Drži. Ne drži.

Ovrednotite trditev: Vse zemeljskoalkalijske kovine so v trdnem agregatnem stanju.

Drži. Ne drži.

Nahajališča

Spojine z zemeljskoalkalijskimi kovinami so v naravi zelo razširjene. Najpogostejši minerali so karbonati (magnezit, MgCO3, dolomit, CaMg(CO3)2, kalcit, CaCO3), sulfati (sadra, CaSO4·2H2O, barit, BaSO4), silikati in fosfati.

Ali ste vedeli?

Trdota vode je merilo, koliko kalcijevih in magnezijevih ionov je raztopljenih v vodi. Voda, ki teče po apnenčastih tleh, raztaplja kalcijeve soli in je bolj trda. Deževnica, ki nima stika z apnenčastimi tlemi, pa je mehka. Ker apnenčasta tla niso enakomerno razporejena, je tudi trdota vode med kraji različna.

Trda voda na vodovodni napeljavi pušča sledi vodnega kamna

Izberite odgovor, kjer so našteti le zemeljskoalkalijski elementi.

<NAZAJ
>NAPREJ170/264