Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
6.

Kateri od navedenih alkanov je pri sobnih pogojih v tekočem agregatnem stanju?

7.

Katera od navedenih splošnih molekulskih formul predstavlja cikloalkan?

8.

Kateri od navedenih ogljikovodikov so izomeri heptana?

9.

Poimenujte ogljikovodike, ki jih predstavljajo spodnje formule.

C8H18 oktan
CH3-CH2-CH=CH-CH3 pent-2-en
3-etilheksan
ciklopropan
2-metilbuta-1,3-dien
10.

Katere od navedenih spojin niso izomere z molekulsko formulo C4H9Cl?

<NAZAJ
>NAPREJ79/271