Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
21.

Zapišite vrsto formule (molekulska, strukturna in racionalna) v prazno okence zraven opisa pomena formule.

Formula, ki prikazuje zgradbo molekule. strukturna formula

Formula, ki v poenostavljenem zapisu prikazuje zgradbo molekule. racionalna formula

Formula, ki podaja le število atomov posameznega elementa. molekulska formula
22.

Dopolnite spodnje povedi.

Ogljikovodiki za gorenje potrebujejo element kisik .

Pri nepopolnem gorenju ogljikovodikov nastajajo voda, saje in ogljikov oksid.

Pri gorenju ogljikovodikov se sprošča energija, zato spada ta reakcije med eksotermne reakcije.

V plinskih jeklenkah, ki se uporabljajo v gospodinjstvih, sta utekočinjena ogljikovodika propan in butan .

23.

Kakšen pomen ima oznaka goriva "98"?

24.

Katera trditev je pravilna?

25.

Kolikšna bi bila povprečna temperatura na Zemlji, če ne bi bilo učinka tople grede?

<NAZAJ
>NAPREJ83/271