Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Daljica je ravna črta, ki povezuje dve točki. Točki imenujemo krajišči daljice.

Daljico poimenujemo po njenih krajiščih. Na sliki je daljica $AB$.
Daljici lahko izmerimo njeno dolžino. Dolžina daljice je najkrajša razdalja med njenima krajiščema.

Dolžino daljice $AB$ na spodnji sliki lahko spreminjaš s premikanjem točke $B$. Daljici $CD$ in $EF$ lahko premikaš (točki $C$ in $E$) in vrtiš (točki $D$ in $F$), ne moreš pa jima spreminjati dolžine. Sestavi vsaj pet različnih trikotnikov in opazuj dolžino daljice $AB$. Ali je ta daljica lahko poljubne dolžine ali obstajajo kakšne omejitve?

Premica

Predstavljajmo si, da se daljica podaljšuje v obe smeri. Da raste in raste, neomejeno dolgo.

Ekran, list, zvezek, tabla, nič od tega ni neskončno, zato premice nikoli ne moremo narisati v celoti. Rišemo le del premice, vemo pa, da se premica nadaljuje v obe smeri.

Premica je neomejena ravna črta.

Premice poimenujemo po dveh točkah, skozi kateri gre premica, ali z malimi pisanimi (ali tiskanimi) črkami $p$, $r$, $s$, $t$ ...

Na sliki spodaj je premica.

Na zgornji sliki je:

Zapiši še drugo ime premice na sliki.

Na sliki je premica p .
<NAZAJ
>NAPREJ23/500