Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
12.

Nariši v zvezek premico $p$ in točko $T$, da bo veljalo: $T\;\in\;p$. Označi pravilno trditev.

13.

Nariši premico $t$ in si na njej označi tri točke $A$, $B$, $C$.
Koliko daljic je narisanih na premici $t$? Zapiši jih.

14.
15.

Reši križanko.

<NAZAJ
>NAPREJ30/500