Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Točka in premica, daljica, poltrak

Lego predmetov, ki jih pustimo na mizi, lahko opišemo.

Pred trditev zapiši P, če je pravilna, in N, če je nepravilna.

P Sponke za papir in gumica ležijo na papirju.
P Lepilo ne leži na tabličnem računalniku.
N Sponke za papir ležijo pod lepilom.

Tudi medsebojno lego premice in točke lahko opišemo. Pozorno si oglej sliko spodaj in presodi pravilnost spodnjih trditev (P — pravilna, N — nepravilna) 

P Točka $B$ leži na premici $p$.
P Točka $C$ ne leži na premici $p$.

Prejšnji trditvi lahko zapišemo krajše, s simboli.

${B\;\in\;p}$ — preberemo: Točka $B$ leži na (pripada) premici $p$.

$C\;\notin\;p$ — preberemo: Točka $C$ ne leži na (ne pripada) premici $p$.

Poveži simbolni zapis in ustrezni besedni zapis.

Kadar na ravnino (npr. na tablo) narišemo premico in točko, je mogoče dvoje: točka lahko leži na premici ali pa točka ne leži na premici.
Podobno točka lahko leži oziroma ne leži tudi na daljici ali na poltraku.

Oglej si nekaj možnih leg točke in daljice in točke ter poltraka.

<NAZAJ
>NAPREJ26/500