Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Ravnina je ravna neomejena ploskev.

Mitja je risal na tablo, potem pa je v risarski vnemi nadaljeval še po steni. Pravimo, da je Mitja risal na ravnino table in na ravnino stene.

Ravnino označimo z veliko pisano črko $\mathscr{R} $.

Zagotovo se spomniš dogovora o risanju premice. Veš že, da premice ne moremo narisati v celoti, zato je narišemo le del in jo ustrezno označimo. Podobno naredimo tudi z ravnino, narišemo je le del in jo seveda označimo. Glej sliko spodaj.

V ravnini rišemo točke, daljice, premice in poltrake.

Zvezek, miza, tabla, plakat, stena so ponazoritve oziroma modeli ravnine.

Naslednjo nalogo opravi v paru s sošolcem.

Vzemita vsak svoj list papirja, ki ga ne smeta trgati, rezati, upogibati ali kako drugače spreminjati. Razmislita in utemeljita, koliko ravnin lahko ponazorita z dvema listoma.

Dopolni, kateri geometrijski elementi ležijo v ravnini $ \mathscr{R} $ na sliki spodaj (kjer vrstni red točk ni pomemben, točke navedi v abecednem vrstnem redu).

V ravnini $ \mathscr{R} $ ležijo daljica AB , premica CD , točka J in poltrak HG .
<NAZAJ
>NAPREJ25/500