Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Točka je najmanjša geometrijska oblika. Točko na sliki označimo s krogcem ali križcem. Točke poimenujemo z velikimi tiskanimi črkami.

Daljica je ravna črta, ki povezuje dve točki. Točki imenujemo krajišči daljice.

Daljico poimenujemo po njenih krajiščih. Daljici lahko izmerimo dolžino. Dolžina daljice je najkrajša razdalja med njenima krajiščema.

Premica je neomejena ravna črta. Premice poimenujemo po dveh točkah, skozi kateri gre premica, ali z malimi pisanimi (ali tiskanimi) črkami $p$, $r$, $s$, $t$ ...

Poltrak je ravna črta, ki je na eni strani neomejena, na drugi strani pa jo omejuje točka. Poltrak označimo z izhodiščem in točko, skozi katero gre poltrak. Poltrak lahko označimo tudi z malo črko $k$, $h$, $l$ ...Ravnina je ravna neomejena ploskev. Ravnino označimo z veliko pisano črko $\mathscr{R} $.

Točka je s premico (daljico, poltrakom) lahko v dveh različnih legah:
 • točka leži na (s simbolom $\in$) ali
 • točka ne leži na (s simbolom $\notin$).
 • Simbol $\in$ pomeni leži na, pripada, je element ...
  Simbol $\notin$ pomeni ne leži na, ne pripada, ni element ...

  Drži ali ne drži? (Glej zgornjo sliko.)
  Vpiši D (drži) oziroma N (ne drži).

  N $I\;\in\;s$ 
    D
  $T\;\notin\;AB$    N
  $G\;\notin\;GH$ 
    N
  $A\;\in\;s$
  N $H\;\in\;h$    N $T\;\notin\;h$
    D
  $I\;\notin\;AT$
    D $B\;\notin\;HG$
  <NAZAJ
  >NAPREJ27/500