Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Osnovni gradbeni tipi živali

Znanstveniki danes razvrščajo živali v več deset debel. Spoznavanje vseh debel bi bilo za obseg tega učbenika preobsežno, zato bodo podrobneje predstavljeni le najpomembnejši gradbeni tipi živali. Pri razvrščanju v določeni gradbeni tip je pomembna zunanja in tudi notranja zgradba organizma. Pomembno je vedeti, da imajo lahko podoben gradbeni tip tudi živali, ki niso sorodne.

Enocelični organizmi

Lahko so heterotrofni, nekateri pa so tudi avtotrofni (npr. evglena). Vsi enoceličarji živijo v vodi, vlažnih tleh ali v telesnih tekočinah drugih živih bitij. Njihovo telo je ena sama celica, ki pa ima vse značilnosti živega bitja. Razmnožujejo se s celično delitvijo. Enoceličarje delimo v štiri večje skupine: bičkarji, migetalkarji, korenonožci in trosovci. Številni enoceličarji povzročajo bolezni, ki so nevarne tudi človeku (npr. malarija in spalna bolezen).

Pripravi svoj infuzum.

Spužve

Spužve živijo v morjih in celinskih vodah. Celice z bički usmerjajo vodni tok s hranilnimi snovmi v notranjost spužve skozi več por, imenovanih dotekalke, iz spužve pa običajno vodi ena večja odprtina - odtekalka.

<NAZAJ
>NAPREJ142/332