Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Dvoživke

Dvoživke so se razvile iz rib pred približno $370$ milijoni let. Danes skupina šteje približno $7.000$ vrst, od česar je približno $90$ % vrst žab. Večina dvoživk živi v celinskih vodah oz. je vsaj razvoj jajčec in mladičev vezan na vodo. Zanje je značilna preobrazba, saj ličinke živijo v vodi in dihajo s škrgami, odrasle živali pa dihajo večinoma s pljuči (in s kožo).


Zelena žaba je dvoživka, ki živi v obrežnem pasu jezer, ribnikov in počasi tekočih voda. V Sloveniji so vse vrste dvoživk zavarovane. Veliki pupek, ki živi tudi v Sloveniji, je največja vrsta pupka v Evropi.

Opazovanje dvoživk v mlaki

Spomladi opazuj bližnjo mlako. Pozoren bodi, če opaziš kje žabe. Zelo verjetno boš opazil tudi skupke jajc, imenovane mrest. Nekaj dni pozneje se iz mresta izležejo ličinke žab, imenovane paglavci. Ob izleganju iz jajc so paglavci brez okončin. Sčasoma jim rep krni, rasti pa jim začno noge in tako vse bolj postajajo podobni odrasli žabi.

Plazilci

Plazilci so se razvili iz dvoživk pred približno $340$ milijoni let. Obsegajo približno $10.000$ vrst. Plazilci so prilagojeni na življenje na kopnem, saj jih pred izsušitvijo varuje debela koža z luskami. Za večino plazilcev je značilno, da ležejo jajca na kopnem, kjer se valijo s sončno toploto. Primer plazilca, ki leže žive mladiče je npr. živorodna kuščarica. Nekateri plazilci, na primer krokodili in nekatere vrste želv, živijo tudi v vodi. V skupino plazilcev uvrščamo štiri večje skupine: krokodile, želve, kače in kuščarje, ki so s približno $8.000$ vrstami najobsežnejša skupina plazilcev. Plazilci imajo običajno štiri okončine, brez njih so le kače in nekateri kuščarji (npr. slepec).

<NAZAJ
>NAPREJ146/332