Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Imena in simboli elementov

V naravi je 90 različnih elementov. Znanih pa je več kot sto različnih elementov. Nekatere med njimi so znanstveniki pripravili v laboratorijih. Vsak element ima ime in simbol. Simboli izhajajo iz latinskih imen za elemente. Nekatere elemente so poimenovali po njihovih značilnostih, nekatere po krajih, deželah, nebesnih telesih, mitoloških bitjih in znanstvenikih, ki so jih odkrili. Simbol za ogljiik je C. Izhaja iz latinskega imena za ogljik, to je carboneum. Kot simbol uporabljamo veliko začetnico imena elementa. Pogosto imata dva elementa enako začetnico imena. V tem primeru dodamo k veliki začetnici še malo črko iz imena elementa. V preglednici so podana slovenska in latinska imena ter simboli nekaterih elementov.

Slovensko ime Latinsko ime Simbol
vodik H
kisik O
dušik N
ogljik C
železo Fe
baker Cu
zlato Au

Zanimivost

Snovi so označevali z geometrijskimi liki in drugimi znaki. Na sliki je iz knjige Chimie, izdane v Parizu leta 1763, znak za zrak. 

Leta 1811 je švedski kemik J. J. Berzelius predlagal označevanje elementov z začetnicami njihovih latinskih imen. To označevanje se je ohranilo do danes. Prvo slovensko imenovanje elementov in spojin je leta 1862 pripravil Mihael Peternel, profesor kemije na ljubljanski Realki. Elemente so takrat imenovali prvine.

<NAZAJ
>NAPREJ11/332