Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Elementi

Snovi, ki so sestavljene iz enakih atomov, so elementi. Srebro je element, ker je zgrajen iz enakih atomov srebra. Atomi srebra so tesno skupaj in pravilno razporejeni. Delci so na mestih ter lahko le nihajo sem in tja. Trdne snovi imajo določeno obliko. Zlato vsebuje atome zlata, železo pa atome železa.

Plin helij je iz atomov helija. Posamezni atomi so ponazorjeni s kroglicami, ki so modeli za atome. Uporablja se tudi za polnjenje balonov in zrakoplovov, ker je precej lažji od zraka. Helij hranijo v jeklenkah, iz katerih polnijo balone. Atomi helija se lahko gibljejo po vsem prostoru, ki jim je na voljo. Razporejeni so brez reda.

 

Posamezne atome ponazorimo s kroglicami. Zaradi lažje predstave so kroglice za ponazoritev atomov različnih elementov različno obarvane. Tako je po dogovoru kroglica, ki ponazarja atom vodika, bela, kroglica, ki ponazarja atom ogljik, črna, kroglica, ki ponazarja atom kisika,  rdeča, kroglica, ki ponazarja atom dušika, pa modra. Vendar to ne pomeni, da so atomi obarvani. Barve so le za boljšo ponazoritev.

model atoma vodika
model atoma ogljika
model atoma dušika 
model atoma kisika
model atoma žvepla 

Katera ugotovitev je pravilna za elemente?

<NAZAJ
>NAPREJ14/332