Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Delci snovi so atomi

Vrsto snovi in njihovih sprememb ter lastnosti lahko zaznamo s svojimi čutili. To je na makro ravni. Vzorci snovi pa so pogosto tako majhni, da jih lahko opazujemo in ugotavljamo njihove lastnosti in spremembe pod mikroskopom, npr. krvne celice ter bakterije. Te zaznamo na mikroskopski ravni. Snovi pa so zgrajene iz tako majhnih delcev, da jih ne vidimo pod mikroskopom. Te delce imenujemo atome.

Na skali, podani v metrih, primerjamo velikost človeka z velikostjo atoma. 

Razvrsti po naraščajoči velikosti bakterijo, delec prahu, atom in virus.

Velikost raste v naslednjem zaporedju: atom , virus , bakterija , delec prahu .

Za lažjo predstavo so izračunali, da bi lahko na 1 cm dolžine nanizali 25 milijonov atomov drugega ob drugem.

Primerjajmo velikost češnje z velikostjo atoma. Atom je stomilijonkrat (100.000.000 krat) manjši od češnje. To je tolikokrat, kot je velikost češnje manjša od velikosti Lune. 

 

Kljub temu da so atomi tako majhni, omogočajo sodobne tehnike dokaz za njihov obstoj. Z napravo, ki jo imenujemo tunelski mikroskop, lahko posnamemo površino snovi tako, da so vidni skupki atomov. Konica svinčnika je iz grafita. V grafitu so atomi ogljika. Podana je porazdelitev atomov ogljika v grafitu. Temne lise so atomi ogljika.


<NAZAJ
>NAPREJ13/332