Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Snovi so zgrajene iz zelo majhnih delcev, ki jih imenujemo atomi. Za lažjo predstavo so izračunali, da bi lahko na $1$ cm dolžine nanizali $25$ milijonov atomov. Kljub temu da so atomi tako majhni, omogočajo sodobne tehnike dokaz za njihov obstoj. S posebno napravo  lahko posnamejo površino snovi tako, da so vidni skupki atomov. Snovi, ki so sestavljene iz enakih atomov, so elementi. Element je čista snov. Elementi so zlato, srebro, kisik, dušik, žveplo, ogljik, vodik in drugi.

Vsak element ima svoje ime in simbol. Simboli elementov so velike začetnice latinskega imena elemente. Pogosto imata dva elementa enako začetnico imena. V tem primeru dodamo k veliki začetnici še malo črko iz imena elementa. Elementi so razvrščeni v periodnem sistemu. Vsak element ima določeno mesto v periodnem sistemu. Podan je njegov simbol, zaporedna številka njegove razvrstitve, pogosto pa tudi ime elementa. Iz položaja elementa v periodnem sistemu lahko dobimo vrsto podatkov.

Atomi elementov se lahko povezujejo med seboj. Pri tem nastanejo molekule. Tako so v zraku molekule dušika in molekule kisika. V molekuli kisika sta povezana dva atoma kisika, v molekuli dušika pa dva atoma dušika. Med seboj se lahko povezujejo tudi atomi različnih elementov. Nastanejo molekule, v katerih so povezani atomi različnih elementov. V molekuli ogljikovega dioksida sta dva atoma kisika povezana z atomom ogljika.      

Podana je shema, v kateri so snovi razdeljene na čiste snovi in zmesi. V čistih snoveh imajo vsi deli snovi enake lastnosti. Čiste snovi so elementi in spojine. Elementi so iz enakih atomov, v spojinah pa so povezani atomi različnih elementov.

 

 

<NAZAJ
>NAPREJ17/332