Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
11.

Ali je Kranjska Gora napisana, kot zahtevajo pravopisna pravila? Svojo odločitev ustno utemelji.

Število doseženih točk: /1
12.

Katere besede so pravopisno ustrezne? Izberi ustrezen zapis.

Kranjska Gora leži na gorenjskem/Gorenjskem koncu Slovenije/slovenije, Maja in Nina pa prihajata s Štajerske/štajerske.

Število doseženih točk: /1
13.

Kateri predlogi manjkajo? Tvori pare po zgledu (s tabo – k tebi).

Z Majo – k Maji
S Kranjskogorčani – h Kranjskogorčanom
Z goro – h gori
S tednom – k tednu

Število doseženih točk: /2
14.

Napiši uradno opravičilo, v katerem Majini starši opravičujejo Majin izostanek od pouka v petek, ker bo šla v Kranjsko Goro. Ostale podatke si izmisli sam. Bodi pozoren na značilnosti besedilne vrste in na estetskost in čitljivost pisave. Pri vrednotenju naj ti pomaga učitelj ali kdo od odraslih.

Število doseženih točk: /5

Analiza 2

V drugem delu preizkusa znanja, ki si ga rešil, je možnih 23 točk. V celotnem preizkusu je torej možnih 52 točk.

Število doseženih točk:
0

Število doseženih točk zapiši v okvirček in izračunaj svoj odstotek uspešnosti pri reševanju nalog.


0–49,99 odstotka NEZADOSTNO (1)
50–59,99 odstotka ZADOSTNO (2)
60–74,99 odstotka DOBRO (3)
75–89,99 odstotka PRAV DOBRO (4)
90–100 odstotkov ODLIČNO (5)

<NAZAJ
>NAPREJ98/463