Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

19. Katera lastna imena najdemo v uvodnem predstavitvenem delu besedila? Zapiši jih na ustrezno mesto v razpredelnico.

Lastna imena bitij Zemljepisna lastna imena Stvarna lastna imena

Število doseženih točk: /2

20. Kako pravopisno ustrezno pišemo besedni zvezi JADRANSKO MORJE in SREDNJI VZHOD? Utemelji zapis navedenih zemljepisnih lastnih imen.

Število doseženih točk: /1

21. Ali je besedilo pravopisno ustrezno? Označi napačno zapisane besede.

Direktor Krškega evrosada Boštjan Kozole je zadovoljen, ker mu je uspelo podjetje dvigniti na zavidljivo raven. Dve tretjini svoje letine proda na Evropskem trgu in v Arabskih državah, kjer je leta 2011 najprej oskrbel dubajčane. Največji uspeh je doživel s sorto royal gala, ki odlično uspeva na Slovenskih tleh.

Število doseženih točk: /2

22. Kaj sta zaimka v povedi? Označi zaimka ter ju prepiši na ustrezno mesto v razpredelnici, nato jima določi nanašalnico.

Ivan Kozole je ustanovil svoje podjetje, tradicijo pa je nato nadaljeval njegov sin Boštjan Kozole.

vrsta zaimek nanašalnica
svojilni zaimek
povratno svojilni zaimek

Število doseženih točk: /2
<NAZAJ
>NAPREJ94/463