Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

Svoje znanje lahko utrdiš še z naslednjimi nalogami.

1.

Poslušaj telefonski pogovor.

 

 

V katero besedilno vrsto uvrščamo besedilo? Izberi pravilni odgovor.

Ustno utemelji svoj odgovor.

Število doseženih točk: /2
2.

Kaj velja za poslušano besedilo? V razpredelnici označi pravilne odgovore.

Javno. Uradno. Ustno.
Zasebno. Neuradno. Pisno.

Število doseženih točk: /1
3.

Kako bi utemeljil svojo odločitev iz prejšnje naloge? Ustno utemelji.

Število doseženih točk: /2
4.

Kdo se opravičuje in komu se opravičuje? Poleg vprašalnice zapiši ustrezni odgovor.

Kdo? Maja                               Komu? Nini

Število doseženih točk: /1
5.

Opiši dogajanje pred Majinim opravičilom. Kaj je storila Nina? Odgovor zapiši v obliki povedi.

Število doseženih točk: /2
<NAZAJ
>NAPREJ96/463