Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Preberi povedi.

Starejši mladostniki berejo knjigo Lihožerci in oceno knjige.
Starejši mladostniki preberejo knjigo Lihožerci, zato lahko napišejo oceno.
Ker bodo starejši mladostniki pisali oceno, berejo knjigo Lihožerci.

Ali je prva poved enostavčna ali dvostavčna? Izberi pravilni odgovor in ga utemelji.

Kako je zložena druga poved? Izberi pravilni odgovor in ga utemelji.

Ali sta stavka v tretji povedi enakovredna ali neenakovredna? Izberi pravilni odgovor.

Kako se vprašamo po odvisniku v tretji povedi? Izberi pravilni odgovor.

Kateri podatek vsebuje odvisnik v tretji povedi? Izberi pravilni odgovor.

Kaj izraža veznik, ki v drugi povedi povezuje stavka? Izberi pravilni odgovor.

Katero priredje je izraženo v povedi Starejši mladostniki preberejo knjigo Lihožerci ali poslušajo oceno te knjige.? Izberi pravilni odgovor.

Kako bi dopolnil poved Starejši mladostniki bodo prebrali knjigo Lihožerci, … , da bi odvisnik vseboval podatek o pogoju dejanja iz glavnega stavka? Izberi pravilni odgovor.

Kako bi poved Starejši mladostniki berejo knjigo Lihožerci in poslušajo oceno knjige. spremenil tako, da bi drugi stavek vsebinsko stopnjeval tisto, kar je bilo povedano v prvem? Izberi pravilni odgovor.

Kako bi poved Ker bodo starejši mladostniki pisali oceno, berejo knjigo Lihožerci. spremenil v enostavčno? Zapiši jo.

<NAZAJ
>NAPREJ204/547