Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Preberi besedilo. V besedilu poišči veznike in vezniške besede ter jih ustrezno razvrsti.

Glede na to, da lihožerci gostujejo pri ljudeh, je neizbežno srečanje z njimi. Spoznamo dva »stanodajalca«, oba čudakapihalca Egona, ki igra na pogrebih in porokah, in znanstvenika prof. ing. Reneja Kodravca, ki že dolgo proučuje prav obstoj lihožercev, kar podrobno popisuje v najnovejšem študijskem delu. Videl jih ni še nikoli, dokler mu eden naključno ne pade v roke. Drgeta od navdušenja in si zadovoljno mane roke, saj znanstvene teorije niso dosti vredne brez pravih dokazov

Vezniki

Vezniške besede

2.

Katera stavka povezuje veznik? Izberi drži, če je trditev pravilna, in ne drži, če je napačna.

Poved Trditev Drži Ne drži
Pisatelj ne moralizira, ampak duhovito niza dejstva.
Veznik povezuje neenakovredna stavka (glavnega in odvisnega).


Lahko se spremeniš, če le želiš.
Veznik povezuje enakovredna stavka.


Duhovito niza dejstva, tako da so lahko prebavljiva.
Veznik povezuje neenakovredna stavka (glavnega in odvisnega).


Katero razmerje je med stavkoma: priredno ali podredno? Dopolni poved.

V {podrednem;prirednem} razmerju sta stavka neenakovredna, v {prirednem;podrednem} pa enakovredna.
3.

Katero logično razmerje je v povedi? Izberi pravilni odgovor.

Poved
Razmerje
Pisatelj ne moralizira, ampak duhovito niza dejstva.
{nasprotje;pogojnost;sočasnost;posledičnost}
Lahko se spremeniš, če le želiš.
{pogojnost;sočasnost;nasprotje;posledičnost}
Duhovito niza dejstva, zato so lahko prebavljiva.
{posledičnost;pogojnost;nasprotje;sočasnost}
Prijateljstvo je pomembno, neprijaznost in zlo se maščujeta.
{sočasnost;nasprotje;posledičnost;pogojnost}
4.

Katero razmerje je ustreznejše? Označi ga in svojo odločitev utemelji.

Pisatelj ne moralizira, saj duhovito niza dejstva.
Pisatelj ne moralizira, ker duhovito niza dejstva.

<NAZAJ
>NAPREJ206/547