Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Besede, ki povezujejo besede, besedne zveze, stavke in izražajo razna logična razmerja (sklep, vzrok, posledico …), so vezniki (torej, ker, ko, če …). Namesto njih lahko stojijo tudi vezniške besede (ki, kakšen, kljub temu da …). Pred veznikom in vezniško besedo, ki povezuje stavka, po navadi pišemo vejico (v vezalnem in ločnem priredju ter v stopnjevalnem priredju pri vezniških parih niti – niti, ne – ne pa je ne). Vezniki in vezniške besede povezujejo stavke v zloženi povedi, ki so priredne in podredne. V priredno zloženih sta stavka enakovredna, v podrednih pa neenakovredna.

Drugi stavek v priredno zloženi povedi vsebuje točno določeno vrsto podatka, zato ločimo več vrst priredij.

Razmerja

Vezniki, vezniške besede

sočasno dejanje

in, ter ...

zaporedno (nesočasno) dejanje

potem, nato, in ...

pojasnilo oz. dokaz

saj, kajti, namreč, in sicer ...

izbira

ali, oziroma ...

nasprotje

ampak, toda, vendar,  temveč, a ...

posledica

zato ...

sklep oz. trditev

torej ...

stopnjevanje

ne samo – ampak tudi, niti – niti, ne – ne, celo ...

V podredno zloženi povedi pa odvisnik/odvisni stavek vsebuje podatek o pogoju, vzroku, posledici, namenu, času itd. dejanja iz glavnega stavka.

Preberi besedilo in odgovori na vprašanja. Odgovarjaj po vrstnem redu in reši križanko.

Sedaj pa kritično presodi, kako dobro si usvojil cilje tega poglavja.

Razmisli in naredi načrt, kako bi lahko svoje znanje dopolnil, izboljšal.

<NAZAJ
>NAPREJ205/547