Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Katere jezikovne značilnosti opaziš v neuradnih sožaljih? Odgovori.

Kaj izrazimo v sožalju in kako je sestavljeno? Dopolni povedi z manjkajočimi besedami.

V sožalju sporočevalec naslovniku izrazi sočutje ob izgubi bližnje osebe. Naslovimo ga na osebo, ki je izgubila svojca. Lahko je ustno ali pisno (več oblik, na primer sožalno pismo, telegram, e-sporočilo …). Pogosto vsebuje elemente, kot so: kraj in datum , nagovor, vsebina sožalja (prozna ali v verzih) in podpis sporočevalca.

V čem se razlikujejo sožalja? Izberi pravilna odgovora.

Katero sožalje je uradno? Izberi pravilni odgovor.

Prvo in drugo. Drugo in tretje. Prvo in tretje.
Prvo. Drugo. Tretje.

Kako to veš? Odgovori.

Kdo so sporočevalci? Označi jih v besedilih. 

Kdo so naslovniki? Označi jih v besedilih.

Kaj si opazil pri naslovniku tretjega sožalja? Odgovori.

Zakaj misliš, da naslovnik ni naveden? Odgovori.

Ali trditve držijo ali ne? Izberi drži, če je trditev pravilna, in ne drži, če je napačna.

Osebni zaimek v prvem sožalju je pisan z veliko začetnico, ker s tem izrazimo posebno spoštovanje.

Drži. Ne drži.

Sožalje je daljše besedilo in v njem napišemo vse svoje obžalovanje ob smrti.

Drži. Ne drži.

Namesto proznega besedila lahko zapišemo tudi primerne verze, ki izrazijo naša čustva.

Drži. Ne drži.

Sožalje je treba napisati takoj (v isti minuti), ko izvemo za smrt znanca.

Drži. Ne drži.

V sožalju običajno svojcem povemo tudi nekaj pozitivnega o preminuli osebi.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ281/547