Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Sožalje je krajše besedilo, s katerim želi sporočevalec naslovniku izraziti svoje sočutje ob izgubi njegovega bližnjega. V njem pogosto navede kako pozitivno lastnost pokojnega ali zapiše, po čem si ga bo posebno zapomnil. Svoje misli in občutke marsikdaj izrazi tudi z verzi iz pesmi. Sožalje je lahko ustno ali pisno. Pri ustnem sožalju smo pozorni na to, da smo iskreni, da sožalje izrečemo kratko (ne dolgovezimo) in se po izreku umaknemo. Pisno sožalje najpogosteje zapišemo v sožalno pismo (redkejši izraz je tudi sožalnica). Lahko ga pošljemo tudi v telegramu, takrat je krajše, običajno sestoji samo iz ene povedi.

Tri pike so lahko eno- ali dvodelno ločilo. Enodelne tri pike se pogosto uporabljajo pri zamolku, naštevanju, izpustu dela besedila ali označujejo izpuščen del besede. V objektivnih besedilih jih uporabljamo pri naštevanju ali izpustu dela besedila. V subjektivnih in umetniških pa kot zamolk (za ta besedila je značilno izpovedovanje čustev). Za izpust določenega dela besedila tropičje zapišemo v poševnih ali oglatih oklepajih.

Kot dvodelno ločilo se tropičje uporablja za ločevanje, npr., vrinjenih stavkov v glavnega, lahko ga nadomestimo z vejico ali nestičnim pomišljajem.

Kadar s tremi pikami zaznamujemo nedokončno naštevanje ali nedokončano misel, jih vedno pišemo nestično (s presledkom med ločilom in naslednjo besedo), lahko pa jih nadomesti nestični pomišljaj.

Kadar tri pike označujejo izpuščeni del besede, jih zapišemo stično (brez presledka med zapisanim delom besede in tremi pikami).

Sedaj pa kritično presodi, kako dobro si usvojil cilje tega poglavja.


Razmisli in naredi načrt, kako bi lahko svoje znanje dopolnil, izboljšal.

<NAZAJ
>NAPREJ284/547