Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
6.

Kdo je pater Lorenzo? Poskusi predvideti, kakšna je njegova vloga.

7.

Preberi poved.

DOJKA: Tedaj pa {ročno; hitro} v celico k Lorenzu,
Tam čaka mož, ki vzame vas za ženo.

Kateri pomen besede celica je mišljen v tej povedi (glede na preostalo sobesedilo)? Izberi pravilni odgovor.

Jetniška celica. Rastlinska celica. Samostanska celica. Plinska celica.
8.

Kako imenujemo zapisani pesniški sredstvi? Izberi pravilna odgovora.

/.../ zlata dojka!

Okrasni pridevek. Poosebitev. Primera. Nagovor.

/.../ je krotak kakor jagnje.

Okrasni pridevek. Poosebitev. Primera. Nagovor.
9.

Kako se zgodba nadaljuje? Nadaljuj zgodbo po Julijinem odhodu k bratu Lorenzu. Lahko nadaljuješ po vzoru izvirnika ali se odločiš za drugačen razvoj dogodkov in konec. Boš pisal v prozi ali poeziji?

10.

Poslušaj odlomek dialoga med Julijo in Romeom po njuni poročni noči. Romeo je izgnan zaradi umora Julijinega bratranca, in če bi ga našli pri Juliji, mu smrtna kazen ne uide.

Kaj bi Romeo žrtvoval za nekaj več časa s svojo ljubljeno? Odgovori.

Katera čustva zaznaš v odlomku? Odgovori in svoj odgovor utemelji.

11.

Kateri ptici sta omenjeni? Odgovori.

Kateri od njiju predstavlja noč in kateri dan? Zapiši.

Škrjanec je dan in slavec je noč.

Kako se Juliji najprej zdi, da se oglaša slavec in kako škrjanec? Razmisli in razloži.

<NAZAJ
>NAPREJ357/547