Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Ali ima četrta kitica tudi politično sporočilo? Izberi pravilni odgovor.

Da. Ne.

Oblikuj sporočilo.

Ali lirski izpovedovalec v tretji in četrti kitici tudi nazdravlja? Odgovor utemelji.

V uvodu si že izvedel, da sta bili tretja in četrta kitica za tedanjo oblast sporni. Kaj je bilo po tvojem mnenju sporno in zakaj? Odgovori.

Kaj ceniš oz. ne ceniš pri Slovenkah in Slovencih? Razmisli o današnji družbi in njenem odnosu do lastne identitete. V najmanj šestih povedih zapiši svoje razmišljanje. V pomoč naj ti bodo iztočnice v namigu.

Preberi peto in šesto kitico.

Komu lirski izpovedovalec nazdravlja v peti in komu v šesti kitici? Odgovori.

Kakšna so slovenska dekleta? V kitici izberi pridevnika, s katerima ponazori, kakšne so Slovenke. Če boš izbral pravilna, se bosta obarvala.

Kaj lirski izpovedovalec naroča Slovenkam? K čemu jih poziva? Odgovori.

Kakšni naj bodo torej bodoči rodovi? Dopolni.

Potomci oz. bodoči rodovi naj bodo {pogumni;neustrašni;narodnozavedni} .

Kaj izvemo o mladeničih? Kaj se od njih pričakuje? Odgovori.

<NAZAJ
>NAPREJ370/547