Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Kaj je značilno za to vrsto pesmi? Označi ustrezne povedi.

Kakšna je oblika kitice v Zdravljici? Pri odgovoru si lahko pomagaš tako, da kitico obrišeš.

Zakaj ima kitica ravno tako obliko? Odgovori.

Ali bi v Zdravljici lahko uporabili kitico v obliki avta? Izberi ustrezni odgovor in ga utemelji.

Da. Ne.

Kako imenujemo pesem, katere kitice imajo obliko točno določenega predmeta? Izberi ustrezni odgovor.

Matematična pesem. Likovna pesem. Predmetna pesem.

Katere besede v kitici se rimajo? Označi rimo v kitici s črkami.

Ali moramo, ko beremo oz. recitiramo Prešernove pesmi, upoštevati naglasna znamenja nad besedami? Izberi pravilni odgovor in ga utemelji.

Da. Ne.

<NAZAJ
>NAPREJ372/547