Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
5.

Kaj si si zapomnil o življenju in delu Simona Gregorčiča? Dopolni povedi.

Simon Gregorčič se je rodil leta 1844 v kmečki hiši v vasi Vrsno . Gimnazijo in semenišče je obiskoval v Gorici . Kot duhovnik je služboval v Kobaridu, Rihenberku in Gradišču. Njegova zbirke nosijo naslov Poezije . Pisal je domovinske , ljubezenske in miselne pesmi. Umrl je leta 1906 v Gorici. Spada v obdobje realizma .

Simon Gregorčič je zaradi priljubljenosti dobil vzdevek »goriški slavček«. Pojasni, zakaj.

6.

Gotovo si začutil, da ima pesem Soči močan čustveni naboj. Ali se ti zdi pesem primerna za deklamacijo ob dnevu državnosti? Odgovor utemelji.

7.

Podobno bojevitost in željo po obrambi domovine kot v Soči lahko opazimo tudi v Prešernovi Zdravljici. V kateri kitici je to še posebej izraženo? Označi jo.


8.

Pripravi govorni nastop, v katerem boš primerjal Gregorčičevo pesem Soči in Vodnikovo Dramilo. Poišči besedili in ustrezne podatke ter se pripravi na nastop.

V govornem nastopu:
  • na kratko predstavi avtorja obeh pesmi in obdobji, v katerih sta ustvarjala,
  • primerjaj obe pesmi (temo, sporočilo, slogovna sredstva, obliko/zunanjo zgradbo),
  • pojasni, katera pesem te bolj nagovarja in zakaj.

Svoje ugotovitve podkrepi s primeri/odlomki iz pesmi. Pripravi si tudi slikovni material (npr. plakat, elektronske prosojnice).

Med nastopom govori prosto in čim bolj naravno, upoštevaj jezikovna pravila in uporabljaj slikovna ponazorila.

Svoj nastop posnemi in ga nato s pomočjo meril ovrednoti.

Kako bi ocenil svoj nastop? Kaj je bilo dobro in kaj bi lahko še izboljšal? Če je treba, besedilo izboljšaj in ponovno nastopi.

<NAZAJ
>NAPREJ385/547